100% Authentic nhập khẩu từ Pháp

Scent Loyalty Program là gì ?

Là chương trình dành riêng cho các khách hàng mua hàng online hoặc offline tại cửa hàng 7parfumz ở tất cả các chi nhánh, với % chiết khấu liên quan đến số tiền tích luỹ của quý khách sau mỗi lần mua.

Làm sao để tôi tham gia Scent Loyalty Program ?

Khách hàng mua hàng tại cửa hàng hoặc online sẽ được cộng dồn tiền đã mua tại shop làm cơ sở tiền tích luỹ và có thể chọn sử dụng % giảm giá tương ứng như sau

 • Từ 5 đến <= 10tr --> 1.5 %

 • Từ 10tr đến <=20tr --> 3 %

 • Từ 20tr đến <= 30tr ---> 5 %

 • Trên 30tr --> 7.5 %

Làm sao để tôi áp dụng % chiết khấu ?

Khi tổng số tiền đã mua của khách hàng đã đạt đến ngưỡng giảm giá tương ứng như trên, khách hàng có thể chọn áp dụng chiết khấu trong khoảng tiền tích luỹ đó ngay lập tức hoặc tích thêm số tiền tích luỹ để nâng cao thêm % chiết khấu. --> Khi khách hàng áp dụng % chiết khấu tại lần mua gần nhất, ở lần mua kế tiếp... số tiền tích luỹ sẽ được reset về 0 vnđ

Ví dụ : Khách mua lần 1 : 2.000.000. vnđ  / lần 2 : 2.000.000 vnđ / Lần 3 3.000.000 vnđ --> Tổng cộng 3 lần mua là 7.000.000 vnđ khách hàng được áp dụng mức giảm giá 1,5% ở lần mua thứ 4 

 • Nếu khách hàng chọn áp dụng giảm giá ở lần mua thứ 4, toàn bộ số tiền tích luỹ sẽ reset về 0

 • Nếu khách hàng không chọn áp dụng giảm giá --> Khách hàng có thể tích thêm số tiền tích luỹ cao hơn để được áp dụng chiết khấu cao hơn ở các lần mua kế tiếp

VIP Scent Loyalty Program là gì ?

Là các khách hàng được chỉ định & được coi là khách hàng cực kỳ thân thiết với số tiền mua cực kỳ lớn tại shop sẽ được áp dụng mức % chiết khấu riêng & được cấp thẻ đặc biệt do shop thiết kế riêng

 • Dưới 5tr --> 1.5%

 • Từ 5 đến <= 10tr --> 2 %

 • Từ 10tr đến <=20tr --> 4 %

 • Từ 20tr đến <= 30tr ---> 7 %

 • Trên 30tr --> 10 %

Làm sao để tôi trở thành thành viên của VIP Scent Loyalty Program ?

Để được trở thành thành viên VIP tại shop, bạn phải mua tối thiểu 40.000.000 vnđ trong vòng 1 tháng bất kỳ ... và không yêu cầu phải đáp ứng hằng tháng để duy trì VIP.

Nhận thông tin khuyến mãi mới nhất từ MR7 Parfums

Giỏ hàng